Application form (aanmeldfomulier)

Apply to visit the mini-symposium ‘Recognized Refugees on way to entrepreneurship’
(Aanmelden voor mini-symposium ‘Statushouders op weg naar ondernemerschap’)
May 14th 2019 (14 mei 2019)
Nieuwspoort press center (Perscentrum Nieuwspoort)
Lange Poten 10, 2511 CL The Hague (Den Haag)

Fields with * are required (velden met een * zijn verplicht)


    Male (man)Female (vrouw)


    I agree that the Immigration Guidance Foundation stores my personal data for the 'Registered Refugees on their way to entrepreneurship' meeting. (Ik ga er mee akkoord dat Immigration Guidance Foundation mijn persoonsgegevens opslaat ten behoeve van de mini-symposium ‘Statushouders op weg naar ondernemerschap’.)

    Door het versturen van het aanmeldformulier gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgenomen in onze database ten behoeve van de genoemde bijeenkomst. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Wij zullen uw gegevens direct verwijderen uit onze database zodra u ons daarom verzoekt. Immigration Guidance Foundation hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van uw privacy.